LINKKAT – LINKER
 
Searvvit – Organisasjoner
NSR
NSR Nord-Troms
Oslo Sámiid Searvi
Sámi Studeanttaid Searvi Romssas
Samisk Foreldrenettverk i Tromsø
Samenes Folkeforbund

Dehálaš almmolaš ásahusat –
Viktige offentlige institusjoner

Sametinget
Tromsø Kommune
Gáisi giellaguovddáš – språksenter

Media
NRK Sámi Rádio
Ságat
Ávvir

Bloggat – Blogger
Jurddabeassi - debattforum
Aili Keskitalo
Silje Muotka
Pål Hivand
Graven-nieida
Kirsti Guvsám
Randi Skum
Siri Gaski


Musihkka – Musikk
Sofia Jannok
Intrigue
Transjoik
Mari Boine
Ann-Mari Andersen
Slincraze

Neahttagávppit ja bálválusfáladagat –
Nettbutikker og tilbud om tjenester

Sáve design
Davvi Girji girjelágádus – forlag
Iđut girjelágádus – forlag
Dat girjelágádus – forlag
Čálliid girjelágádus – forlag
Maritex Gávpi
Erica Huuva (Smykker)
Juhls (Smykker)
Alwin sølv (Smykker)
Graveniid duojit (Strikkevarer)
Kunsthåndverker Håvard Larsen

Duodjin – nettbutikk samisk håndverk
Viddas datter
Mikkel Gaup
Siri Broch Johansen
Den Samiske Gullkilden
Tromsø Lapland

Sámegiel oahppu – Utdanning i samisk
UiT: Studier – samisk som morsmål
UiT: Studier – samisk som fremmedspråk
UiT: Læremateriale for samisk som fremmedspråk
UiT: Senter for samiske studier
Samisk høgskole
Samisk Videregående Skole og Reindriftskole
Davvin – gratis brevkurs
E-skuvla

Sámegiel oahpponeavvut – Læremidler for samisk
UiT: Nordsamiskkurs på internett
Gulahalan: Nordsamisk – kurs på internett
Nordsamisk OAHPA!
Nordsamisk grammatikk på nett
Aajege: Sørsamiskkurs på internett
Sørsamisk OAHPA!
Sørsamisk grammatikk på nett
Ovttas: Samiske læringsressurser på internett
Samisk e-trosopplæring

Veahkkeneavvut sámegiela várás –
Hjelpemidler for samisk språk

Divvun – ordretteprogram
Neahttadigisánit: Nordsamisk nettordbok
Davvi Girjis nordsamiske nettordbok
Nedtedigibaakoeh: Sørsamisk nettordbok
Kintels lulesamiske ordbok
Liste over digitale ordbøker
GEO – Samiske stedsnavn
Oversettingsprogram

Diehtu – Kunnskap
Wikipedia: Om samiske språk
Sápmi – en nasjon blir til: Artikler om samisk historie og kultur
Samenes historie
Samisk skolehistorie

Sámi guovddážát – Samiske sentre
Davvi álbmogiid guovddáš – Senter for nordlige folk
Árran – Lulesamisk-senter i Tysfjord
Deanu Giellagáddi – Tana Samiske Språksenter
Várdobáiki på Evenes
Isak Saba Guovddáš i Nesseby
Mearrasámi guovddáš – Sjøsamisk kompetansesenter
Saemien sijte – Sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa
Sijti jarnge – Sørsamisk kultursenter i Hattfjelldal
Aajege – Sørsamisk språk- og kompetansesenter i Røros

Feara mii – Diverse
Báiki – the North American Sami Journal
Påskefestivalen i Kautokeino
Samisk Museumslag
Samer.se
Sjamansonen
Beaivváš Sámi Teáhter
Ruoktot – Hjem
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
RSS birra – Om RSS
NSR
Lágat jnv. – Lover ol.
Arkiiva – Arkiv
 
Hovedsiden
 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
 
 
© 2015 – Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene Antonsen