RSS BIRRA – OM RSS
 

Romssa Sami Searvi (RSS)/Tromsø Sameforening, er tilsluttet Norske Samers Riksforbund (NSR). RSS ble stiftet i 1969, og er en av Norges eldste sameforeninger.

Årsmøtet er RSS høyeste organ. Årsmøtet 29. mars 2017 valgte følgende styre:

Leder Vidar Andersen
Styremedlem Hilde Pedersen
Styremedlem John-Egil Svinsås Johansen Magga
Styremedlem Marit Kalstad
Styremedlem Sara Olsen
1. vara Marion Ravna
2. vara Ánte Siri
3. vara Niko Valkeapää
---
Kulturutvalg:Lea Nilsen
Ánte Siri
Rita Thomassen
Jenny Mikalsen
Isalill Kolpus
---
Revisorer:Ester Fjellheim
Camilla Brattland
vara: Hans Tømmervik
---
Valgkomite:Sandra Márjá West
Sauli Guttorm
Raimo Valle

Den kulturelle virksomheten har hele tida vært bærende for arbeidet i foreningen, samtidig som de kulturelle og politiske delene i sameforeningen er like viktige og forutsetter hverandre.

Viktige duodji-tradisjoner vedlikeholdes gjennom kurs.

Tromsø sameforening er også en viktig samepolitisk aktør, og spilte en viktig rolle allerede da den ble etablert. Den utgjorde en del av samebevegelsen som etterhvert fikk større gjennomslagskraft. Et bidrag til denne utviklingen ble lagt i perioden mellom 1945 og 1965. Historiker Regnor Jernsletten gir derfor et interessant historisk bidrag i sin artikkel om de såkalte ”samevennsforeningene”.

I tillegg arbeider Tromsø sameforening i forhold til Tromsø kommune for å styrke det samiske i kommunen. Derfor utgjør den kulturelle og samepolitiske aktiviteten en helhet. Verken kultur eller samepolitikk får på denne måten lov til å bli en sektor hvor man mister sammenhengene ut av syne.

RSS vedtekter

Les Tromsø Sameforenings 30-års jubileumstidskrift på internett

 

Ruoktot – Hjem
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
Liŋkkat – Lenker
NSR
Lágat jnv. – Lover ol.
Arkiiva – Arkiv
 
Hovedsiden
 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
 
 
© 2016 – Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene Antonsen