JAHKEČOAHKKIN 2016
 

Jahkečoahkkin 2016 – Årsmøte 2016

Jahkečoahkkinbáhpárat bohtet dađistaga – Årsmøtepapirer legges ut etterhvert:

Jahkedieđáhus – Årsmelding 2015
Rehketdoallu – Regnskap 2015
Dárkkistanraporta – Revisjonsberetning 2015
Doaibmaplána – Virksomhetsplan 2016
Bušeahtta – Budsjett 2016

RSS jahkečoahkkin 2016

Stivra gohčču Romssa Sámi Searvvi (RSS) miellahtuid jahkečoahkkimii duorastaga 10.3.2016 dii. 19.00. Čoahkkin dollojuvvo Saga Hoteallas. Guossoheapmi.

Áššelistu:
1. Čoahkkingohččuma dohkkeheapmi
2. Jahkečilgehus 2015
3. Rehketdoallu 2015 ja dárkkistanraporta
4. Doaibmaplána ja bušeahtta doaibmajahkái 2015-2016
5. Sisaboahtán áššit
6. Válggat

Válgalávdegottis leat Lene Antonsen, Janne Spaun ja Lisa Pedersen. Jahkečoahkkinbáhpárat almmuhuvvojit dađistaga ja maŋimuštá 3.3.2016 Romssa Sámi Searvvi neahttasiiddus. Njuolggadusaid §8 mielde jienastanvuoigatvuohta eaktuda ahte miellahttoruhta 2016 lea máksojuvvon. Álkimus lea máksit NSR:s boahtán báŋkogiroin, muhto lea maid vejolaš máksit jahkečoahkkimis. BURESBOAHTIN!

Tromsø Sameforenings årsmøte 2016

Styret innkaller medlemmer av Tromso sameforening (RSS) til årsmøte torsdag 10.3.2016 kl. 19.00 på Saga Hotell. Servering.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding 2015
3. Regnskap 2015 og revisjonsberetning
4. Virksomhetsplan og budsjett for 2015-2016
5. Innkomne saker
6. Valg

I valgkomiteen sitter Lene Antonsen, Janne Spaun og Lisa Pedersen. Årsmøtepapirene legges etter hvert ut på hjemmesiden vår. I hht. vedtektene §8 skal kontingent være betalt for 2016, for å ha stemmerett på møtet. Det enkleste er å betale med giro som kommer fra NSR, men kontingenten kan også betales på årsmøtet. VELKOMMEN!

Ruoktot – Hjem
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
Liŋkkat – Lenker
NSR
RSS birra – Om RSS
Arkiiva – Arkiv
 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
 
 
© 2016 – Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene Antonsen