ÅRSMØTE 2012
 

Årsmøtet er avholdt og her er årsmøteprotokollen.

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller medlemmer av RSS til årsmøte 15.3.12 kl 19 på personalrommet på Prestvannet skole. Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling
  • Årsmelding
  • Regnskap 2011 og revisjonsberetning
  • Virksomhetsplan og budsjett for 2012
  • Valg

I valgkomiteen sitter Hanne Svinsaas Magga og Aina Hætta Høgseth.

I hht. vedtektene §8 skal kontingent være betalt for 2012, for å ha stemmerett på møtet. Det enkleste er å betale over nettbank, evt kan den betales på årsmøtet.

Medlemskontigent: Betal Kr. 100,- til kontonummer: 4750 11 93174. Merk med: "Medlemskontigent 2012 + epost-adressen din"

Innkallinga sendes også som e-post til dem som vi har e-post-adresse til.

VELKOMMEN!

Årsmøtepapirer:

Årsmelding Virksomhetsplan 2012 Regnskap 2011 Revisjonsrberetning 2011 Budsjettforslag 2012

============================================

Brev sendt til medlemmer 13.2.12:

Styret sendte denne informasjonen i brev og som e-post til alle medlemmer som vi har adresse til. Dessverre er det en del vi mangler adresse til, og for noen er adresse/e-post-adresse foreldet. Vi ber om medlemmenes hjelp til å oppdatere registeret. Ta kontakt med oss hvis du ikke får innkalling i posten, eller hvis du ser at den har kommet til en adresse hvor du ikke lenger bor. Brevene ble lagt i posten 13.2.

Tromsø sameforening NSR – årsmøte 15.3.12

RSS holder årsmøte 15.3.12 kl 19 i personalrommet på Prestvannet skole. Frist for å melde inn årsmøtesaker til styret er 1.3. Styret har planlagt å fremme disse sakene:

  • NSRs landsmøte 2012 i Tromsø
  • Skriving av RSS historie
  • Vegen videre i arbeidet med Tromsø som samisk by

Endelig innkalling og årsmøtepapirer vil bli lagt ut etterhvert som linker på denne siden.

Vi vil også sende ut endelig innkalling med saksliste som e-post til de medlemmene som vi har e-post-adresse til. Vi oppfordrer alle til å sende e-post til styret slik at vi kan registrere den. RSS adresse er post@tromsosameforening.no

I hht. vedtektene §8 skal kontingent være betalt for 2012, for å ha stemmerett på møtet. Det enkleste er å betale over nettbank, evt kan den betales på årsmøtet.

Medlemskontigent: Betal Kr. 100,- til kontonummer: 4750 11 93174. Merk med: "Medlemskontigent 2012 + epost-adressen din"

 

Ruoktot – Hjem
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
Liŋkkat – Lenker
NSR
RSS birra – Om RSS
Arkiiva – Arkiv
Jahkečoahkkin 2012
 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
 
 
© 2012 – Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene Antonsen