Om RSS – RSS birra
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
Liŋkkat – Lenker
Lágat jnv. – Lover ol.
NSR
Arkiv
 
Til ARKIV – 2010
VUORKÁ – ARKIV 2011

 

INVITASJON TIL DIALOGMØTE –
BOVDEHUS DIALOGAČOAHKKIMII

Samme dag som RSS leverte brev til kommunen, offentliggjorde kommunen at ordførereren og byrådet inviterer til dialogmøte representanter for samiske organisasjoner, foreninger og ressurspersoner og representanter for Sametinget.

Seammá beaivvi go RSS doalvvui reivve suohkanii, almmuhii suohkan ahte sátnejođiheaddji ja gávpotráđđi bovdejit dialogačoahkkimii sámi organisašuvnnaid ja servviid áirasiid, resursaolbmuid ja Sámedikki áirasiid.

Ta kontakt hvis du har innspill til oss – Váldde oktavuođa minguin jus háliidat buktit iežat oaivila: post@tromsosameforening.no

Les brevet – Loga reivve

Vi ønsker møte med kommunen –
Mii háliidit čoahkkinastit suohkaniin

RSS skrev brev til byrådsleder og ordfører, og vil gjerne være dialogpartner med kommunen.

RSS čálii reivve gávpotráđđejođiheaddjái ja sátnejođiheaddjái ja háliida áinnas leat suohkana ságastallanguoibmi.

Les mer – Loga eanet

Riebangolliboagánkursa sámegielain –
Kurs: Kråkesølvbeltesøm med samisk

Mii lágidit kurssa riebangolliboahkána goarrumis, áigodagas 5.1-16.2. Kurssas oahppat maid veháš sámegiela.

Vi holder kurs i søm av kråkesølvbelte kombinert med litt samisk språk, på torsdagskvelder i perioden 5.1 - 16.2.

Loga eambbo – Les mer

NSRs landsstyre og RSS –
NSR riikkastivra deaivvada RSS:in

NSRs landsstyre er i Tromsø 10-11.12 og vil blant annet møte RSS for å høre om den samiske hverdagen i Tromsø etter saka om språkforvaltningsinnlemmelse som har utviklet seg denne høsten.

NSR riikkastivra lea Romssas 10-11.12 ja háliida ee. deaivvadit RSS:in gullat mo sámi árgabeaidilli lea Romssas maŋŋil dán čavčča dáhpáhusaid hálddašanguovloáššis.

Les mer – Loga eambbo

Viiddiduvvon miellahttočoahkkin –
Utvidet medlemsmøte avholdt

Romssa Sámi Searvi doalai skábmamánu 22. b. čoahkkima miellahtuiguin ja eará berošteddjiiguin sámi birrasiin. Čoahkkima fáddá lei sámegiela dilli Romssas.

RSS - Tromsø Sameforening arrangerte 22. november møte for medlemmer og andre interesserte i om samisk språk i Tromsø by.

Loga eambbo – Les mer

RSS SKUFFET OVER BYRÅDET

Tromsø har en samisk identitet gjennom det store antallet samiske innbyggere i byen, og vi gledet oss over at Tromsø var villig til å forplikte seg gjennom å styrke og synliggjøre samisk språk på best mulig måte. Men foreningen ønsker å fortsette dialogen med det nye byrådet og er gjerne med på å utforme Tromsø kommunes framtidige strategi for samisk språk og kultur.

Les mer

VELLYKKET SAMISK HØSTFEST –
ČAKČAFEASTA LIHKOSTUVAI

RSS arrangerte høstfest også i år, og det ble en suksess.

RSS lágidii čakčafeastta maid dán čavčča, ja feasta šattai menestussan.

Ler mer – Loga eambbo

MEDLEMSMØTE I MAI

RSS avholdt medlemsmøte tirsdag 10. mai 2011

Aili Keskitalo holdt innledning til debatt om temaet:"Tromsø inn i Språkforvaltningsområdet?"

Les mer

Til ARKIV – 2010
 

SÁMI KAFÉA

Lávvordatkaféa Drivas dii. 14-16. Hálbbiduvvon biebmu ja juhkamuš. Čuovvovaš kaféa 14.1.12.

Lørdagskafe på Driv kl 14-16. Rabatt på mat og drikke. Neste gang 14.1.12.

BURES BOAHTIN!

– BALLOS SAMISKE KONSPIRASJONER

I kronikken “Gener i Oslo og Finnmark” forsøker Olav Gunnar Ballo å etablere en parallell mellom omstridte og etnisk segregerte skoler i hovedstaten, og samiske skoler og barnehager i Finnmark.

Les Hivands blogg

Ber Kringkastingsrådet vurdere

Samisk programråd påviser faktafeil i NRK Brennpunktprogrammet "Førsteretten".

Les om saken

NRK Brennpunkt “Førsteretten”

– En time med genetisk drama, faktafeil og sammenblandinger.

Les Pål Hivands blogg

JURDDABEASSI

Debattarena for samepolitikk

Sálloša go Romssa suohkan geassá ohcama

– Mun šállošan sakka go Romsa suohkan háliida geassit ohcamuša beassat sámegiela hálddašanguvlui, dadjá Aili Keskitalo.

Loga eambbo

Beklager at Tromsø kommune trekker søknaden

– Jeg beklager sterkt at det nye byrådet i Tromsø vil trekke søknaden om å innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk, sier Aili Keskitalo.

Les mer

RØYRVIK TOSPRÅKLIG

Røyrvik kommune kommer med i forvaltningsområdet for samisk språk. Dette skjer i forbindelse med behandling av statsbudsjettet 9.12. Dette gleder NSR.

Les mer

AILIs BLOGG

Følg NSR-lederens blogg

Ailis blogg

 

NOEN VIKTIGE LOVER

om retten til å lære og bruke samisk språk, både innafor og utafor forvaltningsområdet for samisk språk. Les her

Beaivvás Sami Teather
"Sangen fra Rotsundet" – "Guohcanuori šuvva"

Rådstua Teaterhus 29. september

Foto: Crazeville Records/J. M. Gaup

Les mer – Loga eambbo

     

Til hovedside

 
 
 
 
 
Samarbeidspartnere
- SSSR – Tromsø Samiske Studentforening
- Gáisi Språksenter
- Samisk foreldrenettverk
- Tromsø kommune
 

Støtt RSS med Grasrotandelen når du tipper neste gang

Velg RSS som mottaker av 5 % av din spillerinnsats. Din innsats, premie eller vinnersjanse blir ikke redusert!

Org. nr.: 981270215

 
 
 
© 2011 - Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene AntonseneXTReMe Tracker