JAHKEČOAHKKIN 2013
 

Jahkečoahkkima beavdegirji – Årsmøtets protokoll mm.

Årsmøtet ble avholdt 16.3.13 og her er de endelige dokumentene
Jahkečoahkkima beavdegirji – Årsmøtets protokoll
Jahkedieđáhus – Årsmelding 2012
Rehketdoallu – Regnskap 2012
Lassedieđut rehketdollui – Noter til regnskapet
Dárkkistanraporta – Revisjonsberetning 2012
Doaibmaplána – Virksomhetsplan 2013
Bušeahtta – Budsjett 2013

Jahkečoahkkinbáhpárat - Årsmøtepapirer:

Styret legger fram disse dokumentene på årsmøtet (linkene er fjerna fordi årsmøtet er avholdt. De endelige dokumentene finnes lenger opp):
Jahkedieđáhus – Årsmelding 2012
Rehketdoallu – Regnskap 2012
Lassedieđut rehketdollui – Noter til regnskapet
Dárkkistanraporta – Revisjonsberetning 2012
Doaibmaplána – Virksomhetsplan 2013
Bušeahttaárvalus – Budsjettforslag 2013
Válgalávdegotti evttohus – Valgkomiteens forslag

Gohččun RSS jahkečoahkkimii

Stivra gohčču RSS miellahtuid jahkečoahkkimii 16.3.13 dii. 16. Čoahkkin dollojuvvo Báhpajávrri skuvlla personálalanjas. Áššelistu:

  • Čoahkkingohččuma dohkkeheapmi
  • Jahkečilgehus
  • Rehketdoallu 2012 ja dárkkistanraporta
  • Doaibmaplána ja bušeahtta jagi 2013
  • Válggat

Válgalávdegottis lea Lill Tove Fredriksen. Stivra áigu evttohit ahte válljet nuoraidlávdegotti ja kultuvralávdegotti.

Njuolggadusaid §8 mielde jienastanvuoigatvuohta gáibida ahte miellahttoruhta 2013 lea máksojuvvon. Álkimus lea máksit dál go boahtá reive poasttas, muhto lea maid vejolaš máksit jahkečoahkkimis.

BURESBOAHTIN!

Jahkečoahkkinbáhpárat almmuhuvvojit dadistaga dán siiddus.

Gohččun sáddejuvvui 3.3.13 epoastan daidda geaid epoasta-čujuhus mis lea. Jus mis lea poasta-čujuhus, muhto ii epoasta-čujuhus, de sáddet gohččuma reiven 4.3.13.

Innkalling til årsmøte i RSS

Styret innkaller medlemmer av RSS til årsmøte 16.3.13 kl 16 på personalrommet på Prestvannet skole. Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling
  • Årsmelding 2012
  • Regnskap 2012 og revisjonsberetning
  • Virksomhetsplan og budsjett for 2013
  • Valg

I valgkomiteen sitter Lill Tove Fredriksen. Styret vil foreslå at det velges et ungdomsutvalg og et kulturutvalg.

I hht. vedtektene §8 skal kontingent være betalt for 2013, for å ha stemmerett på møtet. Det enkleste er å betale nå når det kommer brev om det i posten, men den kan også betales på årsmøtet.

VELKOMMEN!

Årsmøtepapirene legges ut på denne siden.

Innkallinga ble sendt 3.3.13 som epost til de medlemmene som vi har epost-adresse til. Hvis vi har postadresse, men ikke epostadresse, sender vi innkallinga som brev 4.3.13.

Ruoktot – Hjem
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
Liŋkkat – Lenker
NSR
RSS birra – Om RSS
Arkiiva – Arkiv
Årsmøte 2012
 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
 
 
© 2013 – Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene Antonsen